ibni Haqvəl: “Kür və Araz çayları, Xilat və Kəbuzan gölləri və Qafqaz dağları Azərbaycanda yerləşir.”

Tarixi Azərbaycan ölkəsinin sərhədlərinin haraları əhatə etməsi haqqında 10-cu əsrdə yaşamış ərəb tarixçisi ibni Haqvəlin qeydləri önəmlidir. O, “Suratul Ard” adlı kitabının müqəddiməsində Azərbaycan haqqında deyir:

Oxumağa davam et

ərazi Kateqoriya: | , ilə etiketləndi | Bir şərh yazın

R. Q. Klavixo: “Təbriz ətrafı kəndlərin əhalisi türkmənlərdir.”

Ruy Qonzalez de Klavixo 14-15-ci əsrlərdə yaşamış Kastilyalı (ispan) elçidir. Əmir Teymurun dövründə elçi olaraq onun ölkəsinə gəlmiş, səfəri zamanı Azərbaycanın bəzi şəhərlərində olmuşdur. Elçilik hekayəsini yazdığı kitabında həmin şəhərlər haqqında dəyərli məlumatlar vermişdir.

Oxumağa davam et

əhali Kateqoriya: | , ilə etiketləndi | Bir şərh yazın

Seyyid Əzim Şirvani nəzərində dilimiz və milliyətimiz.

Milliyətimizin və dilimizin həqiqi adı haqqında gətirəcəyimiz dəlillərdən birisi də 19-cu əsrdə yaşamış Şirvanlı şair Seyyid Əzim Şirvaninin şeirləridir. Seyyid bir çox şeirində dil və milliyət məsələssinə toxunmuşdur. Həmin şeirlərində dilimiz haqqında danışarkən azərbaycan/azəri dili deyil türk dili demişdir.

Oxumağa davam et

əhali Kateqoriya: | , ilə etiketləndi | Bir şərh yazın

V. L. Leqkobıtov: “1829-cu ildə Ərzurum, Qars və Kürdüstandan 3148 erməni ailəsi Pəmbək-Şuragel sahəsinə köçürülmüşdür.” | В. Л. Легкобытов: “В 1829 году, переселили из Эрзурум, Гарса и Курдистана 3148 армянских семей в Памбак-Шурагел.”

Rusiya işğalından sonra başladılan erməni köçünün hədəflərindən birisi də Pəmbək-Şuragel sahəsi olmuşdur. Keçən yazımızda (bax: Qafqaz Gündəliyi: “Gümrü şəhərinə Qars və Ərzurumdan 11,280 nəfər erməni köçürülmüşdür.”) bu sahəyə daxil olan Gümrü şəhərinə köçürülən ermənilər haqqında məlumat vermişdik. Bu yazıda isə ümumi olaraq Pəmbək-Şuragel sahəsinə köçürülənlər haqqında məlumat verəcəyik.

Oxumağa davam et

ərazi Kateqoriya: | , ilə etiketləndi | Bir şərh yazın

1936-cı ilə qədərki SSRİ istehsalı filmlərdə milliyətimiz və dilimiz

1936-cı ildə siyasi səbəblərə görə SSRİ rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilən qərarla milliyətimizin adı türkdən azərbaycanlıya, dilimiz isə türk dilindən azərbaycan dilinə dəyişdirildi. Lakin təəssüf ki, bu siyasi qərarın hələ də davam etdirilməsi nəticəsində Azərbaycan türklərinin əksəriyyəti bu həqiqəti bilmir və tarix boyu milliyətimizin azərbaycanlı, dilimizin isə azərbaycan dili adlandığını zənn edirlər. Bu düşüncədə olanlar üçün 1936-cı ilə qədər milliyətimizin və dilimizin necə adlandığını göstərən SSRİ istehsalı filmlərindən ibarət bir video hazırladıq. Ümid edirik ki, faydalı olar.

əhali, video paylaşımlar Kateqoriya: | , ilə etiketləndi | Bir şərh yazın

Yaqut əl-Həməvi: “Muğan vilayətinin əhalisi türkmənlərdir.” | Якут аль-Хамави: “Население Муганской провинции составляют туркоманы.”

Tarixən milliyətimizin türk, dilimizin isə türk dili adlandığının sübutlarından birisi də 12-13-cü əsrlərdə yaşamış Suriyalı ərəb coğrafiyaçı Yaqut əl-Həməvinin qeydləridir. Yaqut əl-Həməvi “Mucəm əl-Buldan” adlı kitabında Muğan vilayəti haqqında məlumat verərkən deyir:

Oxumağa davam et

əhali Kateqoriya: | , ilə etiketləndi | Bir şərh yazın

ermənilərin Bakı və Dərbəndə köçürülməsi haqqında 1723-cü il buyruğu/fərmanı | Приказ о пересиление армян, в Баку и в Дербент 1723 года

bir çox şəxsin zənn etdiyinin əksinə Rusiyanın erməniləri Azərbaycan ərazilərinə köçürmək planı sadəcə Türkmənçay müqaviləsindən sonra olmamışdır. əksinə ruslar hələ Qafqaza yönəldikləri ilk vaxtlardan bu məsələ haqqında düşünmüşdürlər. Çünki Rusiya işğal edəcəyi Qafqazda özünə dayaqlar yaratmaqda maraqlı idi. Rus çarı I Pyotr 1722-ci ildə başlayan Qafqaz səfəri nəticəsində işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarına ermənilərin köçürülməsi üçün buyruq/fərman vermiş və işğal edilmiş ərazilərdə ermənilərin məskunlaşmağı üçün yerlər ayrıldığını bildirmişdir.

Oxumağa davam et

ərazi Kateqoriya: | , ilə etiketləndi | Bir şərh yazın